Tuesday, November 1, 2011

En svensk utopist

Nils Herman Quiding wrote a "rational" vision of a Swedish utopia based on the principle of equality and solidarity which in turn would constitute the basis of a society of prosperity. Here is a presentation of his oeuvre by Gustaf Henriksson. En svensk "utopist" : Nils Herman Quiding ("Nils Nilsson, arbetskarl") i belysning af hans egna skrifter bearbetade och i sammandrag populärt framstälda Holmberg, Gustaf Henriksson (författare) Björck & Börjesson och Tiden (Två utgåvor samma år med olika omslag men samma inlaga), 235 s.