Friday, March 14, 2008

Prostřený stůl a jeho dějiny

Kotíková Zuzana
Orbis Praha 1949

cover by Bohumil Trita
photos by Dagmar Hochova, Illek and Paul